Jakt og fiske på Dovrefjell

Dovrefjell er virkelig et eldorado for de som driver med jakt og fiske. Dette området byr på uendelige muligheter, og dyrelivet er rikt. Fiskemulighetene er det mange av, enten du liker å fiske i elva eller et vann, og med eller uten båt. De aller fleste overnattingsstedene i området, samt en rekke turistkontor og bensinstasjoner, selger fiskekort, og muligheter for å leie båt eller annet utstyr fins det også. Man trenger ikke være proff for å fiske på Dovrefjell! Her kan du lese mer om de ulike jakt- og fiskemulighetene, samt en del ting du må huske før du legger ut på tur. Selv om man nyter godt av Allemannsretten (at man kan ferdes fritt i den norske naturen) fins det en del regler for både jakt og fiske. Disse er det lurt å sette seg inn i på forhånd, slik at man unngår å bli skuffet eller i verste fall får bot.

Fiske – et eldorado

Mulighetene for fiske er svært gode. Det gjelder innenfor hele området. Ørret er det dominerende fiskeslaget, og i noen vann finnes det til og med røye. Antallet vann og vassdrag øker vestover i Lesja, Sunndal og Nesset. Det finnes et utall av vann med fisk av flott kvalitet, «fjellfisk». Hva er vel bedre enn å dra opp noen flotte fisk, for så å slenge de i panna og så spise de? Selvfisket fisk er noe av det beste som fins! Fjellstyrene driver en aktiv fiskekultivering. En stor del av områdene er høyliggende, og det betyr sein vår. I disse områdene er sesongen kort dvs. med fiskestart først langt ut i juli. Fiskekort selges på en rekke steder, som ved de fleste overnattingsstedene, bensinstasjoner, turistkontor osv.

I tillegg til kort for enkeltområder selges ét felles stangfiskekort, «Dovrefjellkortet», for så å si hele Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark vest for E6 sammen med Dalsida landskapsvernområde, Sandgrovbotn-Mardalsbotn og Torbudalen biotopvernområder og Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde. Dette kortet fås kjøpt på turisthyttene og lokale utsalgssteder. Felles fiskekort for et så stort område er et unikt tilbud og noe veldig mange benytter seg av.

En oversikt over alle fiskevannene og elvene finner du på internett. Bruk gjerne litt tid på forhånd og finn ut hvilke fisk tilhører i hvilke vann dersom du er ute etter en spesiell type fisk. Det drives også med sportsfiske på Dovrefjell. Mer informasjon om dette kan du finne på internett.

Jakt – uendelige muligheter

Dovrefjell byr på svært gode jaktmuligheter. Det er veldig viktig å sette seg inn i de ulike reglene for de ulike dyrene man jakter på. Sesongene varierer veldig, og det er ulike søknadsskjemaer for innenbygdboende og utenbygdsboende. På Dovrefjell kan man jakte på elg, hjort, villrein, ryper og utallige andre fuglearter, hare, og mye mer. Som utenbygdboende har man større sjanse for å kunne få jakte på mindre dyr og fulger. Mesteparten av villreinkortene går til innenbygdsboende, men en liten del utenbygdsjegere får også sjansen. Mye av småviltjaktterrenget ligger i snaufjell der det er rike muligheter for jakt på fjellrype. Lirypeterreng finnes i dalene og andre områder med rikere vegetasjon. Harejakt med hund utøves i bjørkeskogområdene. Bestanden av skogsfugl er nokså begrenset, men det skytes noen få orrfugl hvert år.

Jegere som får tilbud om jaktkort vil få tilsendt tilbud kort tid etter at søknadsfristen er ute, og det selges ulike kort-typer: 1-dags, 2 dagers, 3-dagers, uke og sesong. Får du tilbud om jaktkort og takker ja, er det viktig å sette seg inn i reglene for den aktuelle jakten og området. Dette vil du enkelt finne på internett, eller du kan be jaktlaget sende deg mer informasjon. Vi ønsker deg lykke til!

Privacy Policy